Nasze filtry zabezpieczają przed pyłem

W regionach bardzo suchych, a szczególnie pustynnych, duże ilości drobnoziarnistego piasku wymuszają krótkie okresy międzykonserwacyjne komponentów znajdujących się za kratkami wentylacyjnymi, a także powodują gwałtowne awarie wskutek zanieczyszczenia. Jest to przyczyna konieczności częstej wymiany filtra lub regularnej potrzeby czyszczenia zabezpieczanych komponentów w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy. Zastosowanie samooczyszczającego się wstępnego filtra piasku z wentylatorem odprowadzania piasku umożliwia wydłużenie okresów międzykonserwacyjnych oraz zwiększa trwałość pozostałych komponentów (filtra, wentylatora, elementów sterujących) w układzie wentylacji. Z tego względu firma Krapf & Lex oferuje dwie możliwości:

Multicyklon Krapf & Lex

Dzięki zastosowaniu filtracji wstępnej z multicyklonem uzyskano 20-30-krotnie wyższą trwałość filtrów końcowych. Multicyklony firmy Krapf & Lex mają wszystkie niezbędne certyfikaty do zastosowania w pojazdach kolejowych, takie jak zgodność budowy i produkcji z normą DIN EN 15085 lub badań odporności na wibracje i wstrząsy według normy DIN EN 61373. Filtr multicyklonowy firmy Krapf & Lex jest wykorzystywany na pustyniach Arabii Saudyjskiej pomiędzy Dammanem i Riadem. Świeże powietrze dla personelu pociągu i pasażerów, niemal całkowicie wolne od  piasku i pyłu, zanim zostanie skierowane do układów HVAC,  jest przygotowywane przez wstępną filtrację zaprojektowaną przez firmę Krapf & Lex. Z tego powodu trwałość filtra końcowego zainstalowanego w układach HVAC znacząco zwiększa się.

Wstępny filtr piasku Krapf & Lex

W porównaniu do multicyklonów, wydajność absorbowania jest niższa, lecz występuje niższa strata ciśnienia a także filtr ten wymaga mniejszej przestrzeni. Filtr wstępny piasku jest wykorzystywany w FLIRT Algieria. Tam powietrze wlotowe jest wstępnie filtrowane dla układu wentylacyjnego oraz układu chłodzenia  generatora sprężonego powietrza poprzez wstępny filtr piasku.