2015

Niezawodność dostaw ustabilizowała się na poziomie 95%. W perspektywie średnioterminowej Krapf & Lex chce dostarczyć 98% swoich dostaw zgodnie z harmonogramem.

2014

Po wielu wysiłkach i wielu wewnętrznych środkach poprawy niezawodność dostawy Krapf & Lex po raz pierwszy osiąga wartość 93%.

2013

Z końcem roku 2013/14 ostateczny montaż zostanie przeniesiony z Weiden do Roding. Oznacza to, że cała produkcja jest teraz w jednym miejscu. Przeniesienie budowy, zakupów, księgowości i sprzedaży do nowego budynku biurowego w Stresemann 13 potwierdza długoterminową przyszłość obiektu Weiden.

2010

Krapf & Lex Verkehrstechnik przedstawia szereg innowacji na targach InnoTrans 2010.

2006

Pan Lex organizuje przekazanie swoich udziałów w firmie Krapf & Lex Verkehrstechnik na rzecz Silvia and Martin Schulz.

1995

Firma Krapf & Lex wygrywa przetarg ogłoszony przez Koleje Niemieckie na układy zabezpieczające przed zmianami ciśnienia. Większość generacji pociągów ICE (niemiecka kolej szybka), a także Transrapid (Niemiecka szybka kolej magnetyczna) wyposażone jest w układy zabezpieczające przed zmianami ciśnienia firmy Krapf & Lex.

1993

Ze względu na rozwój w dziedzinie kratek wentylacyjnych dokonano podziału na Krapf & Lex Verkehrstechnik oraz Krapf & Lex Oberflächentechnik.

1991

Budowa nowoczesnego budynku administracyjnego.
Rozbudowa powierzchni produkcyjnej w Weiden w kolejnych latach.

1972

Przekazanie zarządu firmy synowi, dyplomowanemu  inżynierowi Ernstowi Lexowi.

1963

Budowa hali produkcyjnej w Roding.

1953

Przeprowadzka do aktualnej siedziby w Weiden. Po nagłej śmierci Ernsta Lexa w październiku 1955, 100% udziałów w firmie objął Eduard Lex.
W kolejnych latach rozszerzono zakres produkcji o kratki wentylacyjne dla wagonów kolejowych oraz zbiorniki ciśnieniowe dla instalacji do piaskowania.

1951

Budowa pierwszych instalacji do piaskowania dla Niemieckich Kolei Państwowych.

1949

Założenie firmy przez Ernsta Krapfa i Eduarda Lexa.