Informacja o firmie

Wydawca:

Krapf & Lex Nachf. Verkehrstechnik GmbH & Co. KG
Siedziba w Roding, sąd miejscowy Regensburg HRA 5460
Główny wspólnik: K&L Verwaltungs-GmbH, Siedziba w Roding
Dyrektorzy zarządzający: Dypl. Inż. (FH) Martin Schulz, Silvia Schulz
Zarejestrowany w sądzie miejscowym Regensburg HBR 10246
Numer identyfikacji podatkowej : 255 / 166 / 51108
Numer rejestracyjny VAT: DE 811 390 956

Krapf & Lex Nachf. Verkehrstechnik GmbH & Co. KG
Neuer Gstettenweg 2
D-93426 Roding

Telefon: +49 (0) 94 61 / 91 23 72
Fax: +49 (0) 94 61 / 91 12 75
Internet: http://www.krapf-lex.de
E-Mail: contact(at)krapf-lex(dot)de

Odpowiedzialny za treść

Dypl. Inż. (FH) Martin Schulz
Krapf & Lex Nachf. Verkehrstechnik GmbH & Co. KG
Stresemannstraße 13
D-92637 Weiden

Telefon: +49 (0) 9 61 / 6 34 84 – 50
Fax: +49 (0) 9 61 / 6 34 84 – 54
E-Mail: contact(at)krapf-lex(dot)de

Zdjęcie kredytów

Headerbild Filter Regen von johnalexandr @ stock.adobe.com
Headerbild Filter Staub von allard1 @ stock.adobe.com
Headerbild Filter Schnee von
Tobias Arhelger @ stock.adobe.com
Headerbild Filter Druckschläge 
von lightpoet @ stock.adobe.com
Headerbild Kontakt v
on REDPIXEL @ stock.adobe.com
Headerbild Informationen 
von Bits and Splits @ stock.adobe.com

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Wszystkie informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem.
Jeżeli nadal występują błędy, ubolewamy nad tym, ale nie przyjmujemy odpowiedzialności z tego tytułu.
Pragniemy wyraźnie podkreślić, że stale zmieniamy informacje o naszej ofercie ze względu na aktualizację.

© Copyright

Treść strony www.krapf-lex.de jest chroniona prawem autorskim.
Te wiadomości są przeznaczone wyłącznie dla państwa informacji.
Wszelkie inne wykorzystywanie, zwłaszcza przechowywanie w bazach danych, publikacja, kopiowanie i każda forma użytku komercyjnego, jak i transmisji do trzeciej osoby – także w części lub w formie zmienionej bez zgody Krapf & Lex Verkehrstechnik GmbH & Co. KG – jest zabronione.

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności z tytułu odsyłaczy i linków

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącze”), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność taka staje się skuteczna tylko i wyłącznie w przypadku, gdy autor ma wiedzę na temat treści i byłby w stanie technicznie i w racjonalnym zakresie zapobiec użyciu w przypadku treści niezgodnych z prawem. Autor wyjaśnia niniejszym wyraźnie, że do czasu w którym linki zostały umieszczone, żadne treści niezgodne z prawem nie zostały rozpoznane na stronach, które mają być powiązane. Autor nie ma wpływu na bieżący i przyszły projekt, treści lub autorstwo z połączonych/powiązanych stron. Dlatego też niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich połączonych/powiązanych stron, które zostały zmienione od chwili dokonania powiązania. To stwierdzenie dotyczy wszystkich umieszczonych linków i odnośników, jak również wpisów do księgi gości w księdze gości zainstalowanej przez autora, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych wewnątrz własnego serwisu internetowego. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, które wynikają z wykorzystania lub niewykorzystania informacji prezentowanych taki sposób, odpowiedzialny jest sam dostawca lub strona, do której zostało dokonane połączenie, nie zaś ten, który odnosi się jedynie do konkretnej publikacji poprzez linki.